Jogi nyilatkozat

jogA MonLife Company Bt. adatai:

 • Cégnév:    MonLife Company Bt.
 • Székhelyének címe:  8800 Nagykanizsa, Magyar u. 29.
 • Képviseletre jogosult (ügyvezető) neve: Beke Judit
 • Adószáma: 25327838-1-20    
 • Cégbírósági bejegyzés száma: 20-06-039871


A MonLife Company. Bt., mint a www.monlife.hu  üzemeltetője tájékoztatja, hogy jelen honlap a MonLife Company Bt. társaságnak (továbbiakban: MonLife Company Bt.) a honlapja, amely honlapon a társaság szolgáltatásaival, kapcsolatban információkat ismerhet meg. A jelen honlap, mint webhely és az azt alkotó weboldalak (a továbbiakban: együttesen webhely) megtekintésével és használatával Ön kötelezőnek fogadja el a használati feltételeket. A MonLife Company Bt., bármikor módosíthatja a használati feltételeket, mely módosításokat ill. az új használati feltételeket ezen a webhelyen teszi majd közzé.

Ezen a honlapon a MonLife Company Bt az adatokat tájékoztatási céllal helyezte el, így azok hivatalosnak nem minősülnek. A honlap üzemeltetői megtesznek minden szükséges intézkedést, hogy a közzétett adatok a valósággal egyezzenek, azonban a honlapról származó információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem származtathatók.

A MonLife Company Bt a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja, azonban kizárja a honlap, valamint a hardver és a szoftver működési hibájára, illetéktelen módosítására visszavezethető, továbbá vírus következtében megváltozott vagy megváltoztatott adatok esetében.

Az U.L. kötvényformák esetében kérjük, figyelmesen olvassa el a kockázatfeltáró nyilatkozatot.
A MonLife Company Bt az ügyfelek adatait a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény alapján biztosítási titokként, egyéb adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezései alapján kezeli.

A webhelyen megtalálható szerzői anyagok – beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a szöveget, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – a MonLife Company Bt. tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzői anyagok és kizárólagos engedély alapján használt anyagok az Egyesült Államok szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt állnak. Az anyagok módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak a MetLife kifejezett írásos engedélyével történhet.

Szerzői jogok

A MonLife Company Bt. a szerzői jogok tulajdonosa minden a webhelyen elhelyezett szöveg esetében. A MonLife Company Bt a tulajdonosa valamennyi a webhelyen elhelyezett „MonLegis” és „Geppy” karakternek és grafikának.
A MonLife Company Bt. kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegyek és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, továbbá tilos a nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint más anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása.

Információk és anyagok felhasználása

A webhely kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem minősül jogi, számviteli vagy egyéb tanácsadásnak.
A webhely tartalma, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes értesítés nélkül módosulhat. Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása vagy megtekintése, valamint a webhelyhez kapcsolódó jelszavak és információk nem rendeltetésszerű felhasználása.
A szolgáltatások igénybevételére való jogosultság meghatározása a MonLife Company Bt. kizárólagos hatásköre. A webhelyen megtalálható információk, termékek és szolgáltatások kapcsán a MonLife Company Bt. felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy egyes információk, termékek, szolgáltatások vagy anyagok felhasználását bizonyos országok törvényei tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a felhasználó kötelessége.
A webhelyen található információk nem minősülnek a MonLife Company Bt. pénzügyi, vagy jogi ajánlattételének vagy felhívásának.

Más oldalakra mutató linkek

A MonLife Company Bt. elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók tetszés szerint használhatnak.
A MonLife Company Bt. nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelős a tartalmukért. A linkek elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, termékek, információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának a MonLife Company Bt. részéről. A felhasználó és a linkben szereplő weboldal közötti jogviszony, beleértve az ott kínált áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és leszállítását, kizárólag a felhasználó és az adott weboldal üzemeltetője közötti kapcsolaton alapul. A MonLife Company Bt. nincs befolyással a linkekben szereplő külső weboldalakra, és nem vállal semmilyen garanciát az ott található tartalmakért, illetve árukért, termékekért és szolgáltatásokért. A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a MonLife Company Bt. nem felelős a külső weboldalak megtekintésével, használatával vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált tartalmakkal, áruval, termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő veszteségekért és károkért.

Illetékes panaszfórumok

Az illetékes felügyeleti szerveink:

 • Zala Megyei Kormányhivatal
  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.
  Elérhetőségek: 06-92-507-700; hivatal@zalakozig.hu
 • Zala Megyei Kormányhivatal  Nagykanizsai Járási  Hivatal
  Cím: 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
  Elérhetőségek: 06-93-509-510; nagykanizsa@zalajaras.hu

További illetékes panaszfórumok:

 • A MetLife hungary vezérigazgatósága (1138 Budapest, Népfürdő utca 22.)
 • A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) a Magyar Nemzeti Bank mellett működő, bíróságon kívüli, alternatív vitarendezési fórum, mely a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók között fennálló szerződésből eredő jogviták kezelésével foglalkozik. (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) További információ:http://www.mnb.hu/pbt
 • Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) További információ:http://felugyelet.mnb.hu